+45 26 16 48 22 tony@breindal-media.dk

Web

Jeg har arbejdet med hjemmesider siden 1991, hvor internettet var i sin spæde start.

Meget er sket siden, men den grundlæggende menneske/maskine interaktioner er den samme. Vi bruger hænderne til at interagerer med maskinen og resultatet vises på en skærm. Det betyder, efter min mening, at hvad var gældende da, også er gældende i dag nemlig, at vi ikke bør blive stressede af brugen af – i dette tilfælde – hjemmesider. Og netop stress har Aaron Antonovsky forsket meget i.

Aaron Antonovsky var en israelsk-amerikansk professor i medicinsk sociologi og er kendt for teorien om en ‘Oplevelse Af Sammenhæng‘ (OAS). OAS er evnen til at finde mening og sammenhæng i sine omstændigheder og derved håndtere de iboende stressfaktorer. OAS består af 3 delelementer som han kalder begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed.

Når vi sætter elementerne ind i konteksten at lave hjemmesider, så kan de tolkes som:

  • Begribelighed: F.eks. skal bruger straks bekræftes i, at vedkommende er nået frem til den rette hjemmeside. Det nytter ikke, at bruger har fundet siden på f,eks. Google, hvor den angiver alene at omhandle kattemad og den så viser sig at omhandle alt muligt andet om kattens ve og vel.
  • Håndterbarhed: Brugen af hjemmesiden skal overholde normer for brug på netop det medie bruger betjener sig af på det tidspunkt, hvor bruger lander på hjemmesiden. Det nytter ikke noget, at brugen af hjemmesiden er optimal på håndholdte enheder, men at f.eks. menuerne ikke overholder normerne for brug på en stationær computer.
  • Meningsfuldhed: Hjemmesiden skal vedholdende give mening for bruger ved at være relevant og ikke f.eks. skifte emner og fokus. Hvis bruger søger oplysninger om katte, så er det en rigtig dårlig idé hvis 40% omhandler hunde.

D.v.s. at hvis vi designer hjemmesider ud fra de tre faktorer, så er der gode forudsætninger for, at brugen af hjemmesiderne i det mindste mindsker mulighederne for at stresse brugerne.

Her nogle eksempler på hjemmesider jeg har lavet …

Sort/hvid grafisk gengivelse af af en computer der viser en globe på skærmen.
Billede af den tidligere hjemmeside sommerhuse-til-leje.
Sreendump af hjemmesiden www.salar-nibe.dk
Screnndump af hjemmesiden www.eol.dk
Screendump af www.lejencomputer.dk
Screendump af den tidligere hjemmeside Game Adventures
Screendump af www.vuggestuenkyllingen.dk
Screendump af www.boernehusethalvrimmen.dk
Screendump af den tidligere hjemmeside Media Learning
Screendump af tidligere udgave af hjemmesiden Breindal Media
Screendump af tidligere hjemmeside for billedkunstneren Carsten Frank